U Šemíka

Právní informace

Provozovatel služeb uvedených na těchto webových stránkách je společnost U Šemíka s.r.o., Vratislavova 36, 128 00, Praha 2, IČ: 24185108, DIČ: CZ24185108, spisová značka C 186614 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen „Provozovatel“.


Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EK 2016/679, o GDPR, je výše uvdený Provozovatel, dále jen „Správce“.
 2. Za účelem uzavření rezervace je nutné zpracovat jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a archivovány.
 3. Za účelem zasílání newsletteru je nutné zpracovat e-mail. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a archivovány.
 4. Pro odeslání rezervačního nebo registračního formuláře udělujete výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, pokud jejich archivaci nevyžadují jiné zákonné povinnosti Provozovatele, a to například zasláním požadavku o odebrání souhlasu na adresu office@usemika.cz.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i jeho zaměstnanci nebo další smluvně ošetření Zpracovatelé (např. poskytovatelé softwaru, účetních služeb aj.)
 6. Správce osobních údajů dodržuje důkladné provozně-technické bezpečnostní opatření, kterými se snaží zamezit úniku těchto údajů.
 7. Správce jmenuje Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) svého zaměstnance Filipa Michka, kterého můžete kontaktovat na adr. office@usemika.cz.
 8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • souhlas kdykoliv odvolat, pokud jejich archivaci nevyžadují jiné zákonné povinnosti Provozovatele,
  • požadovat po nás informacie, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů, pokud jejich archivaci nevyžadují jiné zákonné povinnosti Provozovatele,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na dozorový úřad.

Informace o používání Cookies

Datové soubory cookies používáme pouze pro účely měření návštěvnosti našich stránek, pro marketingové účely cookies nevyužíváme.